De fleste med en kælder kender den klassiske ”kælderlugt. Kælderlugten er en kombination af høj luftfugtighed og stillestående luft. Den høje luftfugtighed er ofte forårsaget af indtrængende jordfugt, som ophober sig i rummet, da der ikke er tilstrækkelig luftcirkulation og varme i kælderen. Folk der skifter deres oliefyr ud med feks. naturgas eller jordvarme oplever også at kælderen pludselig bliver fugtig. Det skyldes at det gamle oliefyr sikrede en forholdsvis høj temperatur i kælderen, ligesom den sikrede en vis luftcir- kulation.

Et naturgasfyr eller varmepumpe afgiver ikke samme mængde varme til rummet, hvorfor fugten ikke på samme måde bliver frigivet til luften, og derfor ikke kan transporteres ud af rummet. SolarMagic anlægget løser problemet, ved at udlufte kælderen med tør og letopvarmet luft, hvilket giver et meget bedre indeklima i kælderen.

Det eneste der kræves for at installere anlægget er, at der en en sydvendt væg eller gavl på huset, som anlægget kan monteres på. Efter få uger vil man opleve, at luften i kælderen bliver mere tør, og kælderen vil også føles var- mere, ligesom den kendte ”kælderluft” forsvinder og erstattes med tør og frisk luft.

Hvis kælderen er inddelt i flere rum, skal man sikre sig, at luften kan bevæge sig gennem hele kæl- deren. Dette kan enten gøres ved at lade dørene stå åbne, eller forsyne dørene med luftventiler. Man kan evt. også fjerne fodstykket ved døren, så luften kan passere her. SolarMagic anlægget skal monteres, så den blæser luft ind i den ene ende af kælderen. Der skal være en udluftningsventil i modsatte ende af kælderen, som den gamle og fugtige luft presses ud af.

Hvis det er en meget stor kælder, kan der evt. installeres et udsugningssæt ved udluftningsventilen, som hjælper med til at få luften gennem hele kælderen.

Principskitse for affugtning af kælder

Her kan du se hvordan du kan udnytte en ”lyskasse” til at få affugtet din kælder.

Se hvordan det kan laves når hele kælderen er under jordniveau.