Tør luft er vigtigt i forbindelse med uopvarmede bygninger, herunder sommerhuse, kolonihavehuse, kældre, værksteder, containere, både, campingvogne, jagthytter og andre steder der står uopvarmede i vinterhalvåret. Fælles for disse bygninger er det, at der særlig i forårs– og efterårsmånederne bliver en forholdsvis høj luftfugtighed i bygningen, hvilket er skadeligt for både bygningen og de ting der er i bygningen. En høj luftfugtighed skaber også grobund for råd og skimmelsvamp, ligesom ting hurtigere nedbrydes når fugtigheden er høj.

Det kan også være sundhedsskadeligt, at opholde sig i bygninger med forekomst af skimmelsvamp. Mange folk, der har sommerhuse, eller andre bygninger som de ønsker at bevare tør- re og friske, vælger ofte at holde bygningen opvarmet med traditionel varmekilde, som el-paneler eller varmepumper med det formål at holde bygningen og tingene i bygningen tørre.

Folk tænker ofte ikke på at de faktisk har nogle helt andre og væsentligt billigere muligheder indenfor rækkevidde, nemlig den gratis varme som solen i forvejen afleverer på huset, også kaldet luftsolvarme. En meget billig og effektiv måde at holde huset tørt, og let opvarmet på, er ved at lade en solcelledrevet ventilator, blæse den varme og tørre luft fra husets tag eller væg ind i huset. Det kan laves for få tusinde kroner, og så er det gratis i drift i de næste mange år. Du behøver ikke engang at monterer store luftsolfangere på huset, da det i dag kan laves meget diskret, så det ikke skæmmer husets udseende.