Generel information om SolarMagic Energi huset

34,4 kWp solceller

27,95 kWp på husets syd/vestlige tagflade

Solar Magic ApS energihuset er opført i 2014 og er et energi plus hus som er opført på træskelet og beklædt med Ivar plank. Der er tagpap på huset og taghældningen er ca. 30 grader.

Huset er isoleret med traditionel isolering, efter gældende regler.

Huset har solcelleanlæg på i alt 34,4 kWp med en årlig ydelse på ca. 29.000 kW

Fusion solar app

Billede fra Fusion Solar appen

Solcellerne er fordelt med 27,95 kWp på den syd/vestlige tagflade og 6,45 kWp på den nord/østlige tagflade.

Der er installeret en 15 kW batteribank fra Huawei i forbindelse med solcelle anlægget.

Der er 2 Huawei invertere installeret henholdsvis en 15 kW standard inverter og en 10 kW hybridinverter. Samlet inverter effekt 25 kW

Solcellerne er på den syd/vestlige tagflade er lagt så de dækker hele taget, hvilket giver et godt visuelt indtryk af huset. Man ser umiddelbart ikke solcelle anlægget, da det virker som om at det blot er et sort tag der er på huset.

På husets nord/østlige tagflade er der placeret 6,45 kWp og her kan man se hvordan et sådant anlæg tager sig ud på huset.

Jordvarmeanlæg

Huset opvarmes med et jordvarmeanlæg fra DVI

Jordvarmepumpen er på 12 kW

Huset har el-bil en Tesla model Y Long Range med en årlig kørsels forbrug på ca. 20.000 km svarende til ca. 3.000 kW

Det samlede forbrug både med opvarmning, alm. elforbrug og opladning af elbil er ca. 20.000 kW

Huset er et energi plus hus da huset producerer mere energi end det forbruger i alt en overproduktion på ca. 9.000 kW hvilket svarer til

2 almindelige parcelhuses elforbrug (kun el-forbrug ikke opvarmning)

Jordvarmeanlæg

6,45 kWp solcelle

6,45 kWp på husets nord/østlige tagflade

Husets solcelleanlæg sparer årligt vores klode for udledning af ca. 2.500 kg co2

SolarMagic energihuset forventer at kunne have et positivt regnskab på energibudgettet hvilket vil blive vist her på siden når der er gået et år fra idriftsættelsen af solcelleanlægget som først blev idriftsat den 20.07.23

teknikrum

Teknikrum

Generel information om solceller

Fordelene ved solceller og et energihus:

  1. Du er selvforsynende med energi både til lys, opvarmning og ”brændstof” til bilen.
  2. Du sparer penge til energi og har en stor grad af forsyningssikkerhed.
  3. Du kan sælge din overskudsstrøm.
  4. Du er med til at gøre noget godt for miljøet.
  5. Du er på forkant med regeringens forventede krav om at huse i 2050 skal være forsynet med 100% ”grøn” energi.
  6. Solceller er støjfri, har ingen bevægelige dele og forurener ikke.
  7. Solceller har en meget lang levetid. Ofte er der 30 års ydelsesgaranti på solceller.

Økonomi

Elbil/benzinbil

Økonomi ved el-bil, alene ”brændstof” udgifter benzin/el sammenligning:

Årlig kørsel= 20.000 km

Benzin ca. 20.000 kr

El- hvis det hele skal købes fra nettet 7.500,-

El- når du har et solcelleanlæg og lader når solen skinner 0 kr

elbil

Elbil

Opvarmning af et alm parcelhus

Opvarmning med fyringsolie 2.500 liter/14 kr/l = 35.000,-

Opvarmning med el paneler 25.000 kW/2 kr/kW= 50.000 kr

Opvarmning med træpiller 5.000 kg a 3,5 kr/kg = 17.500 kr

Opvarmning med varmepumpe luft/vand eller vand/vand 8.500 kW a 2kr = 17.000,-

Forbrug af el udover opvarmning

4.500 kW a 2 kr= 9.000 kr

Eksempel med elbil og luft/vand varmepumpe

El til bilen 3.750 kW + luft/vand vp 8.500 kW + alm strømforbrug 4.500 kW = i alt 16.750 kW

Årlig udgift samlet 16.750 x 2kr = 33.500,-

Eksempel hvis der installeres et solcelle anlæg i huset.

Hvis der installeres et 20 kWp solcelleanlæg med en 10 kW batteribank vil dette anlæg kunne yde ca. 21.000 kW årligt hvoraf ca. 60% med en fornuftig forbrugsstrategi, vil kunne bruges til direkte forbrug i huset svarende til 12.600 kW og de resterende 8.400 kW sælges til elnettet til ca. 0,60 kr/kW.

Strøm der skal købes fra nettet:

 svarer til 16.750 kW minus 12.600 kW = 4.150,- til 2 kr/kW = 8.300,-

Strøm der skal sælges til nettet:

8.400 kW gange 0,5 kr/kW = 4.200 kr.

Husets årlige udgift til ”brændstof” til bilen, opvarmning og øvrigt elforbrug = 4.100 kr.

Besparelsen vil årligt være 33.500,- minus 4.100,-= 29.400,-

Anslået pris for solcelleanlæg 20kWp med 10 kW batteribank inkl.. montage 180.000,-

Tilbagebetalingstiden vil være ca. 6 år

Et solcelleanlæg har meget lang levetid. Ofte er der 30 års ydelsesgaranti på solceller og 10 års garanti på inverter.

-------------------------------------------

Du er velkommen til at besøge os i Energihuset, og få en snak om dine muligheder for at spare på energien og se hvordan vores solceller m.v. ser ud på huset.

Du kan også få en helt gratis vurdering af dine muligheder for at nedbringe dine udgifter til både opvarmning og øvrigt energiforbrug.

Jeg glæder mig til at se dig i Energihuset.

Ring i forvejen på tlf. 60 23 12 00 så du er sikker på at der er god tid til at give dig den bedste information og rådgivning.

Med venlig hilsen

Bo Høje Christensen

Tlf. 60 23 12 00