Uddrag af Energistyrelsens hjemmeside, samt andre neutrale hjemmesider med faktaoplysninger om luftsolvarme og passiv solvarme.

Energistyrelsen skriver:

Passiv solvarme er udnyttelse af solvarme til bygningsopvarmning uden brug af tekniske anlæg. Principperne for udnyttelse af passiv solvarme er enkle og baseret på, at solindstrålingen gennem vinduer og andre glaspartier omdannes til varme, som glasset forhindrer i at slippe ud igen.

Passiv solvarme kan således give et varmetilskud, hvis en del af bygningens indvendigeflader består af tunge materialer (tegl/beton), som kan akkumulere overskudsvarmen til afgivelse om natten. Bygningen bør indrettes sådan, at varmen bliver tilført de mest benyttede rum.

www.altomsolvarme.dk skriver:

Solvarme er en strålende ide Et solvarmeanlæg gavner miljøet:Et solvarmeanlæg omsætter solens stråler til forureningsfri energi år efter år.

Solvarmen erstatter fossile brændsler og dermed de CO2 udslip, der er vor tids største miljøtrusselIngen anden vedvarende energiform er såeffektiv som solvarme

Energitjenesten skriver om luftsolvarme:En solcelle sørger for strøm til at drive en lille ventilator, som blæser den tørre og lune luft ind i rummet. Indblæsningsstedet er normalt lige inden forsolfangeren, men der kan også trækkes et kortererør. På nogle typer kan man skrue ned eller helt slukke for ventilatoren.

Hvis der er store sydvendte vinduer, kan der opnås den samme friskhed i sommerhuset ved hjælp af en solcelledrevet ventilator alene.

Vinduer og glastilbygninger
Vinduers og glastilbygningers placering, form og størrelse har betydning for udnyttelsen af passiv solvarme. Man opnår størst mulig udnyttelse af passiv solvarme ved at orientere vinduer og glasbygninger mod syd. Vinduer mod nord skal være så små som muligt. Glasoverdækninger af gader, inddækning af indeliggende altaner mv. giver en større energibesparelse end tilbygninger som almindelige udestuer.

Solvægge Solvægge er en passiv solvarme foranstaltning, der udnytter solindfaldet på en bygnings klimaskærm.

En solvæg er en lagdelt ydervæg med et lag glas yderst og en sortmalet plade/væg inderst. Luften mellem disse lag opvarmes af solens stråler, hvorved hele facaden opvarmes, og bygningens varmetab mindskes. I visse perioder kan der endog overføres varme til rummet bagved, enten via væggen eller ved naturlig eller mekanisk ventilation gennem kanaler i væggen.

Et solvarmeanlæg gør dig uafhængig:

Du producerer selv din egen energi – fra maj til september kan du slukke helt for din olie-/gaskedel.

Når du investerer i et solvarme-anlæg nu, har du garderet dig mod kommende energiprisstigninger for den del af dit energiforbrug, der leveres af solvarme-anlægget. (Nogle energieksperter taler om energikrise allerede om 5 til 10 år.Du kan glæde dig over al den gratis varme som dit anlæg leverer det danske vejr er faktisk velegnet til solvarme.

Kølig med luftsolfangeren

Et godt alternativ til strømforbrugende aircondition. Nogle luftsolfangere kan udbygges med køle anlæg. Der monteres en ekstra ventilator i en nordvendt væg, som forbindes og drives af den solcelle, som allerede er i luftsolfangeren.

På varme sommerdage bliver huset kølet ned af den forholdsvis kolde luft, som trækkes ind fra nord siden af huset.