YDELSER på SolarMagic anlæg

Ydelsen på SolarMagic måles i m3/luft i timen ved fuld solindstråling. Effekten på SolarMagic er meget stor, da den udnytter husets samlede klimaskærm, og ikke blot et begrænset areal, som traditionelle luftsolfangere gør, ligesom systemet giver en stor luftmængde tør, frisk og let opvarme luft ind i huset.
Temperaturen på indblæsningsluften kan være op til 20 grader højere end udeluften. Varmeafgivelsen er størst ved placering på sorte/mørke flader. SolarMagic er udviklet og produceres i Thy.

Der er 5 års garanti på alle SolarMagic produkter.

Nogle producenter af luftsolfangerre forsøger at give indtryk af at en luftsolfangers effektivitet beror på solfangerens patenterede opbygning, samt solfangerens evne til at producerer varme. Enhver luftsolfanger vil kunne give en høj temperatur på indblæsningsluften, hvis mængden af luft reduceres. Det svarer til at placerer et stearinlys i huset. Hvis man holder hånden hen over flammen vil man mærke at det varmer, men det tilfører ikke væsentlig varme til husets opvarmning.
Det er en kendsgerning at en klassisk luftsolfanger på mellem 1/2 m2 og 1,5 m2 kun kan tilføre et rum en meget begrænset varmemængde.

En luftsolfanger uanset mærke og opbygning er ikke en direkte varmekilde, men et effektivt affugtnings system.

Det afgørende er, hvor stor en luftmængde luftsolfangeren giver målt i m3/t. Den store affugtende effekt som en luftsolfanger har, skyldes at det altid er tør, frisk og selvfølgelig let opvarmet luft, der blæses ind i rummet hvilket, sammen med den passive solindfald gennem sydvendte vinduer, får fugten frigivet, og pga. overtrykket som blæseren giver får fugten presset ud af huset.

Slutteligt er det også en kendsgerning, at den største solvarmemængde i feks. et sommerhus, ofte afleveres ind i huset som passiv solindfald gennem syd vendte vinduer.

Det er ikke størrelsen på en luftsolfanger der er afgørende, men opbygningen og ydelsen målt i m3/t.

SolarMagic kan som nævnt hæve indblæsnings luften med op til 20 grader i forhold til ude luften, og sammenholdt med den store luftmængde giver det en meget høj ydelse.

Luftmængder/støj:

SolarMagic model M 40  yder  120 m3/t. og 41 db.

SolarMagic model M 70  yder  181 m3/t. og 44 db.

SolarMagic model M 140 yder 231 m3/t. og 48 db.

Fordele ved solarmagic i forhold til den “klassiske luftsolfanger”

– Solarmagic skæmmer ikke husets udseene, som den klassiske luftsolfanger ofte gør, 

Her kan du se den visuelle forskel der er på en klassisk luftsolfanger som blev introduceret i 1990 og så på en SolarMagic luftsolfangersystem - Der er sket meget siden dengang Klik her

– SolarMagic har en meget høj ydelse,

og så er SolarMagic væsentligt billigere i anskaffelse.