SolarMagic er markedets mest effektive luftsolfanger system til affugtning og ventilation.

Affugtning og ventilation med luftsolfangersystemer er omgæret af meget mystik, fordi nogle producenter af luftsolfangere forsøger at manipulere med den kendsgerning at effektiviteten af en luftsolfanger kan måles i den luftmængde som anlægget kan yde. Det er heldigvis slået helt fast af Forbrugerbladet Tænk, som i samarbejde med Teknologisk Institut har testet de mest udbredte luftsolfangere der er på markedet. Konklusionen er klar:

Den meget begrænsede varmemængde (uanset producent) en luftsolfanger kan aflevere ind i huset er kun en ubetydelig detalje i forhold til at affugte og ventilere f.eks et sommerhus - det er luftmængden der er afgørende for effektiviteten.

Der er producenter af luftsolfangere der er blevet irettesat af Forbrugerbladet Tænk for vildledende markedsføring fordi de netop markedsfører deres produkt på varmeafgivelse. Disse producenter oplyser typisk heller ikke hvilken luftmængden som deres modeller kan tilføre huset. Den passive varme som solen afleverer gennem sydvendte vinduer er som udgangspunkt væsentlig større, end den begrænsede varmemængde som en luftsolfanger kan tilføre huset. Passiv solvarme gennem sydvendte vinduer, og en luftsolfangersystem der giver en stor luftmængde er den helt optimale løsning.

Den eneste helt uvildige test af luftsolfangersystemer i Danmark er foretaget af forbrugerbladet Tænk, og i denne test er SolarMagic samlet blevet bedømt til det bedste luftsolfanger-system til affugtning og ventilation! Teknologisk Institut og Forbrugerbladet Tænks konklusion er helt klar: En luftsolfanger uanset fabrikat, er ikke en varmekilde, men en effektiv affugtnings- og ventilations system. Det er luftmængden der er afgørende for effektiviteten, og her ligger SolarMagic helt i top. Ud over at være den bedste af de testede systemer, er SolarMagic også den billigste, hvorfor vi kan tillade os at sige "Vi er både bedst og billigst"

Der er 5 års garanti på alle SolarMagic produkter

Du kan se resultatet af testen her:

SE TEST HER

SolarMagic er baseret på en alternativ udnyttelselse af solenergi, der giver dig mulighed for, at holde din bolig, værksted, lagerhal, fritidshus, garage m.v.  affugtet og ventileret helt gratis. Visse af vore modeller kan også tilføre varme, men det er ikke det afgørende for et godt indeklima.

Solar Magic – den bedste investering i dit liv!
SolarMagic sparer dig for rigtig mange penge i udgifter til opvarmning og vedligeholdelse, ligesom det giver et væsentligt bedre indeklima til gavn for både dit helbred og din pengepung.

SolarMagic er styret og drevet af ren solenergi.

SolarMagic er meget billig i etablering og  installation.

SolarMagic har en høj ydelse.

SolarMagic kan etableres i alle huse, uden at der skal tages arkitektoniske hensyn.

SolarMagic kan etableres i alle typer bygninger, så som fritidshuse, helårshuse, værksteder, garager, udhuse, sportshaller, lagerhaller og i øvrigt alle steder, hvor der er behov for et bedre indeklima, eller til at fjerne eller reducerer radon indholdet i indeluften.

SolarMagic er nem at installerer i eksisterende bygninger, og oplagt at integrere i nybyggeri.

Institutioner og offentlige bygninger, får et bedre inde-klima, og sparer mange penge i opvarmning.

Slut med skimmelsvamp og dårligt indeklima!!!

På et gennemsnits parcelhus afleverer solen årligt en energimængde på ca. 180.000 KW eller omregnet i fyringsolie ca. 20.000 liter!!

Helårshuset og ikke mindst  beboerne har stor glæde af et  godt indeklima.

SolarMagic er gratis i drift !!

Forudsætningerne for, at etablere et Solar Magic system i dit hus er, at du har et solbeskinnet tagareal, eller en solbeskinnet væg, hvor der ikke er høje træer eller buske, der giver skygge i vinterhalvåret. Det er kun nordvendte arealer der ikke er anvendelige.

SolarMagic udnytter den varme/energi, som solen i forvejen afleverer på huset. Der er SolarMagic modeller, der kan udnytte den store mængde passiv varme som solen afleverer på dit hus.Hvis du  har et sort tag kan du få en masse varm, tør og frisk luft blæst ind i din bolig helt gratis! Du skal ikke monterer dyre solfangere på taget, men blot udnytte konstruktionen i dit hus. I princippet er bygninger store solfangere, hvor den energi som solen afleverer på bygningen blot skal blæses ind i bygningen. Som det er tilfældet i dag, bliver solvarmen holdt ude af bygningerne med isolering. Først og fremmest er SolarMagic et effektivt affugtnings- og ventilationssystem.

Fritidshuset bliver holdt tørt og den kendte "sommerhuslugt" forsvinder.

SolarMagic udnytter solenergi på en mere enkelt måde end hidtil anvendt. Afhængig af tagetype, konstruktion og farve på væg eller tag, hæver SolarMagic indblæsningstemperaturen med op til 30 grader i forhold til udetemperaturen, men det er den store luftmængde der kendetegner SolarMagic.

SolarMagic skæmmer ikke dit hus, som traditionelle luftsolfangere ofte gør!!

Isolerede maskinhaller, værksteder, opbevaringssteder og andre industribygninger, har brug for tør frisk og opvarmet luft året rudt, så maskiner og værktøj ikke ruster.

SolarMagic “den bedste investering i dit liv”

SolarMagic er  særdeles velegnet til komfortforbedring af boliger, hvor indeklimaet ofte er dårligt pga. for tætte boliger med for høj luftfugtighed og risiko for skimmelsvamp og andre indeklimaproblemer. Garager, værksteder, haller og fritidshuse har også gavn af tør, frisk og opvarmet luft både til komfortforbedring, og i visse tilfælde som et varmetilskud. Dårlig indeklima giver helbredsproblemer !

SolarMagic, er et dansk udviklet og produceret system, som er brugsmodelsbeskyttet. SolarMagic er et registreret varemærke.

SolarMagic er udviklet og produceres i Thy.


Vores motto: “Vi gør både dig og dit hus glad”   

SolarTronic har arbejdet med solvarme siden 1985

Cookie og privatlivspolitik

Persondatapolitik