Den eneste helt uvildige test af luftsolfangersystemer i Danmark er foretaget af forbrugerbladet Tænk, og i denne test er SolarMagic samlet blevet bedømt til det bedste luftsolfanger-system til affugtning og ventilation! Teknologisk Institut og Forbrugerbladet Tænks konklusion er helt klar: En luftsolfanger uanset fabrikat, er ikke en varmekilde, men en effektiv affugtnings- og ventilations system. Det er luftmængden der er afgørende for effektiviteten, og her ligger SolarMagic helt i top. Ud over at være den bedste af de testede systemer, er SolarMagic også den billigste, hvorfor vi kan tillade os at sige "Vi er både bedst og billigst"

Du kan se resultatet af testen her:

SE TEST HER

SolarMagic er baseret på en alternativ udnyttelselse af solenergi, der giver dig mulighed for, at holde din bolig, værksted, lagerhal, fritidshus, garage m.v. delvis opvarmet, affugtet og ventileret helt gratis.

Solar Magic – den bedste investering i dit liv!
SolarMagic sparer dig for rigtig mange penge i udgifter til opvarmning og vedligeholdelse, ligesom det giver et væsentligt bedre indeklima til gavn for både dit helbred og din pengepung.
SolarMagic giver et varmetilskud om vinteren og kan kombineres med et kølesystem om sommeren – et klimaanlæg som er helt gratis idrift.
SolarMagic er styret og drevet af ren solenergi.

SolarMagic er meget billig i etablering og  installation.

SolarMagic har en høj ydelse.
SolarMagic kan etableres i alle huse, uden at der skal tages arkitektoniske hensyn.
SolarMagic kan etableres i alle typer bygninger, så som fritidshuse, helårshuse, værksteder, garager, udhuse, sportshaller, lagerhaller og i øvrigt alle steder, hvor der er behov for et varmetilskud, eller et bedre indeklima.
SolarMagic er nem at installerer i eksisterende bygninger, og oplagt at integrere i nybyggeri.

Institutioner og offentlige bygninger, får et bedre inde-klima, og sparer mange penge i opvarmning.

Slut med skimmelsvamp og dårligt indeklima!!!

På et gennemsnits parcelhus afleverer solen årligt en energimængde på ca. 180.000 KW eller omregnet i fyringsolie ca. 20.000 liter!!

Helårshuset og ikke mindst      beboerne har stor glæde af et     godt indeklima, ligesom et  væsentligt, gratis varmetilskud i  vinterhalvåret også er en stor    fordel!

SolarMagic er gratis i drift !!

Nyhed indenfor energisektoren. Forudsætningerne for, at etablere et Solar Magic system i dit hus er, at du har et solbeskinnet tagareal, eller en solbeskinnet væg, hvor der ikke er høje træer eller buske, der giver skygge i vinterhalvåret. Det er kun nordvendte arealer der ikke er anvendelige.

SolarMagic udnytter den varme, som solen i forvejen afleverer på huset. Du får en masse varm, tør og frisk luft blæst ind i din bolig helt gratis! Du skal ikke monterer dyre solfangere på taget, men blot udnytte konstruktionen i dit hus. I princippet er bygninger store solfangere, hvor den energi som solen afleverer på bygningen blot skal blæses ind i bygningen. Som det er tilfældet i dag, bliver solvarmen holdt ude af bygningerne med isolering.

Fritidshuset bliver holdt tørt og let opvarmet, og den kendte “sommerhuslugt” forsvinder!

Sort Decra tag er perfekt!

SolarMagic udnytter solenergi på en mere enkelt måde end hidtil anvendt. Afhængig af tagetype, konstruktion og farve på væg eller tag, hæver SolarMagic indblæsningstemperaturen med op til 30 grader i forhold til udetemperaturen.

SolarMagic skæmmer ikke dit hus, som traditionelle luftsolfangere ofte gør!!

Isolerede maskinhaller, værksteder, opbevaringssteder og andre industribygninger, har brug for tør frisk og opvarmet luft året rudt, så maskiner og værktøj ikke ruster.

SolarMagic “den bedste investering i dit liv”

SolarMagic er også særdeles velegnet til komfortforbedring af nye højtisolerede boliger, hvor indeklimaet ofte er dårligt pga. for tætte boliger med for høj luftfugtighed og risiko for skimmelsvamp og andre indeklimaproblemer. Garager, værksteder, haller og fritidshuse har også gavn af tør, frisk og opvarmet luft både til komfortforbedring, og som et varmetilskud. Dårlig indeklima giver helbredsproblemer !

SolarMagic, er et dansk udviklet og produceret system, som er brugsmodelsbeskyttet. SolarMagic er et registreret varemærke.

SolarMagic er udviklet og produceres af firmaet
Vores motto: “Vi gør både dig og dit hus glad”   

Huse med tagpap og stålplader er ideelle til formålet.

Sorte tage er de bedste!

SolarTronic har arbejdet med solvarme siden 1985

Uerfarenhed er det,der får en ung mand til at gøre,hvad en ældre siger er umuligt!!