Hvorfor er luftsolvarme så effektive til affugtning og ventilation.

Luftsolvarme er særdeles velegnede til affugtning og ventilation, da det primært er i vinterhalvåret der er behov for det. Det samme er gældende, hvis det bare er et bedre indeklima i helårshuset man ønsker. Luftsolvarme er meget udbredt til affugtning og ventilation af fritidshuse, kældre, garager, værksteder, lagerhaller og øvrigesteder, hvor der er brug for at holde rum tørre og let opvarmede. Solen skinner mere end 1,5 time i gennemsnit pr. dag i vinterhalvåret. Det betyder, at disse anlæg vil ventilere huset ca. 1,5 time dagligt, hvilket er rigeligt til at holde fritidshuset tørt og let opvarmet, samt til at give et godt indeklima i helårshuset. Fritidshuset vil også som hovedregel kunne holdes frostfrit.

Et luftsolvarmesystem giver op til 160 m3 frisk, letopvarmet og tør luft i timen. I de mørkeste vinter-måneder er der kun meget lidt varme at hente i luft solfangere. Der er dog rigelig energi i solen til at drive en solcelledrevet ventilator, som kan blæse den tørre og let opvarmede luft fra enten et hulrum, en væg, eller en luftsolfanger ind i huset. Den største varmemængde kommer do som regel ind i huset, via passiv solvarme gennem sydvendte vinduer. En udestue mod syd er f.eks. i princippet en stor solfanger, og den passive solvarme fra udestuen, vil med et solcelledrevet ventilatorsystem kunne udnyttes til opvarmning af hele huset.

1m2 vinduesareal giver ca. ligeså meget varme ind i huset som 1m2 solfanger, så det samlede sydvendte vinduesareal tilfører som regel langt mere varme til huset end en solfanger vil kunne gøre.Det der er brug for, er tør og frisk luft i rigelig mængde blæst ind i huset. Luften må gerne være letopvarmet.Da disse anlæg er drevet og styret af ren solenergi betyder det, at de kun kører når der er sol på himlen, hvilket er hensigtsmæssigt.

Når solen skinner, er der oftest en lav luftfugtighed i udeluften. Det vil sige at det altid er tør og letopvarmet luft der bliver blæst ind i huset.

På dage med gråt og fugtigt vejr kører de ikke, så man får aldrig kølig og fugtig luft blæst ind i huset.

Når der så bliver blæst en stor mængde tør og letopvarmet luft ind i huset, vil den fugtighed der er i huset, blive frigivet.
I uopvarmede fritidshuse er den passive solvarme via sydvendte vinduer i høj grad med til at få fugten frigivet.

Den solcelle drevne ventilators store luftmængde af tør, frisk og let opvarmet luft ind i huset, vil få den gamle og fugtige luft presset ud af huset via. ventilationsriste eller naturlige revner og sprækker.