KOLONIHAVEFORENINGEN “NORRINGHOLM” HAR INSTALLERET SOLARMAGIC I BÅDE FÆLLESHUS OG MANGE AF HAVEHUSENE.

Kolonihavehus i Århus, der har erfaring med SolarMagic.

Erik og Anette Jørgensen, har gennem 26 år haft et kolonihavehus i haveforeningen “Norringholm” i Viby ved Århus. Erik fungerer som “altmuligmand” i haveforeningen, og Anette er medlem af bestyrelsen i foreningen. Hele sommeren har de fast adresse i haveforeningen. Ved et tilfælde fik de kendskab til firmaet SolarTronic, der bla. producerer ventilationsanlæg, der udnytter luftsolvarme på en helt ny måde. I stedet for at montere dyre solfangere på taget, udnytter dette system, kaldet “SolarMagic”, husets eksisterende konstruktion, som i princippet er en stor solfanger.   Når solens stråler rammer huset, bliver strålernes energi omdannet til varme. Uanset om strålerne rammer en væg eller en tagflade, er der varme at hente.

Når luften varmes op bliver den tør, og det er denne varme og tørre luft der er brug for i et uopvarmet kolonihavehus. På en enkel men effektiv måde blæses denne varme og tørre luft ind i huset, hvorved den kendte  “sommerhuslugt” forsvinder som dug for solen.

Anlægget kan monteres både på tag og på væg, afhængig af hvor der er mest varme at hente. Erik monterede et SolarMagic anlæg i sit kolonihavehus, og blev så begejstret for virkningen, at han fortalte om det til andre i foreningen. Snakken gik og hurtigt blev der installeret flere anlæg rundt om i foreningen. I løbet af efteråret er der installeret ca. 20 anlæg i foreningen. Foreningens fælleshus på over 200 m2 fik også installeret et par anlæg.

Anette Jørgensen fortæller at hun har konstateret at der hen over efteråret har været et væsentligt bedre indeklima både i deres eget kolonihavehus og i fælleshuset.

Erik har snakket med mange af de andre, der har fået installeret anlæggene, og tilbagemeldingerne er stort set enslydende, nemlig at der er blevet et meget bedre indeklima i husene. Erik er overbevist om at mange andre vil følge trop, da investeringen på under 2.000,- er i en størrelsesorden hvor de fleste kan være med.Hvis der er spørgsmål til anlægget eller installationen står Erik gerne til rådighed på tlf. 20236979

Jacob Van Den Pol, Liljevej 560, 8260 Viby J  tlf. 86770854

fik i 2008 installeret et SolarMagic anlægmodel M40 i deres kolonihavehus i Århus. Jacob fortæller, at de har haft huset i flere år, og altid haft problemer med, at huset i vinterhalvåret blev fugtigt og indelukket. Når de kom til huset om foråret, var der tydelige tegn på for dårlig indeluft, hvilket gav sig udslag i en dårlig luft i huset, ligesom der også sås mug aflejringer forskellige steder i huset. Dette selv om de altid havde haft fugtposer hængende i huset vinteren over.

De besluttede i 2008, at installerer et affugtningsanlæg i huset, og kontaktede firmaet SolarTronic, der installerede en SolarMagic anlæg model M40 i huset. Anlægget blev installeret på et sydvendt bølge eternit tag.

I vinteren 2008 – 2009 undlod de af hænge fugtposer op i huset, og var spændt på at se om SolarMagic anlægget havde nogen effekt. Da de i foråret 2009 kom i huset, kunne de tydeligt mærke en positiv effekt af anlægget. Der var en god luft i huset, som ikke længere var fugtigt, og der var ikke spor af hverken mug eller andre fugtgener i huset.
Huset virkede også varmere end det plejede at gøre.